Üretim Akışlarınız, Verimliliğiniz ve Kaliteniz MES-MOM’e Emanet

Üretim Akışlarınız, Verimliliğiniz ve Kaliteniz MES-MOM’e Emanet

Bir işletmenin öncelikli hedeflerinden biri verimliliktir. Verimlilik kavramı kısaca girdi çıktı oranını anlatır. Daha geniş ifade etmek gerekirse, üretim sırasında kullandığımız insan gücü, hammadde, alet ve makineler, enerji, su gibi kaynaklarla üretim sonunda elde ettiğimiz ürün arasındaki ilişkidir. Bir gün, bir ay ya da bir yıl gibi bir birim zamanda üretilen mal ya da hizmetin büyüklüğünü ölçüp onu üretmek için kullandığımız kaynağın ya da kaynakların miktarına bölersek verimlilik oranını buluruz. Aynı sürede aynı kaynakları kullanmamıza rağmen sayıca daha fazla ve nitelik olarak daha üstün ürünler elde ediyorsak verimliliğimizi artırmışız demektir. Tabi ki bu esnada kaliteden de ödün verilmemesi gerekmektedir. Bunun için de kaynakların akılcı ve tutumlu kullanılmasının bilinmesi ve üretim akışları incelenerek kaynaklardan daha iyi yararlanmanın yollarının araştırılıp öğrenilmesi şarttır.

MES-MOM sistemlerinin çalışma biçimleri ve avantajlı yönleri şu şekilde sıralanabilir:

 • Endüstriyel süreçler uzaktan ve gerçek zamanlı olarak izlenir. Üretim sürecinde ortaya çıkan tüm bilgiler (denetim, kalite kontrol, üretim kontrol, veri depolama vb.) sağlanır ve görselleştirme, yönetim ve operasyon sağlanır.
 • Hem çoklu akışlar hem de işleme hatlarındaki ürünler için toplu işlemler yüksek esneklikle yönetilir ve kontrol edilir. Kılavuzların getirilmesine ve hem formüllerin hem de partilerin yürütülmesinin izlenmesine izin verilerek, aynı kaliteyi sağlanır ve operasyonel verimlilik artırılır.
 • Özelliklerine göre süreçlerin etkin bir şekilde yürütülmesi sağlanır ve imalat siparişleri, ürün tanımı, stok takibi, veri toplama gibi süreçlerdeki üretim yönetimine izin verilir.
 • Kârlı, yüksek kaliteli üretim ihtiyacı, pazarın nihai ürünü oluşturan bileşenler hakkında bilgi ihtiyacı ve ayrıca ürünün üretim aşamasında geçirdiği farklı işlemlerden ve testlerden gelen proses ve kalite değerlerinin kaydı ile eşleştirilir.
 • Performans, aksama süresi ve KPI (Key Performance Indicator-Anahtar/Temel Performans Göstergesi) yönetimi için çözümdür. Verimliliği ve varlıkların kullanımını iyileştirmek için tesisi oluşturan farklı makinelerin, hatların ve üretim ortamlarının (OEE, MTBF, MTTR, TEEP…) performansının kapsamlı bir analizini yapmamızı sağlar.
 • Sistemlerin ve insanların iş birliği yaptığı iş akışı ve arıza prosedürleri veya kalite, bakım vb. için öz değerlendirme görevleri gibi üretim süreci standartlarının yönetimi dahil olmak üzere tesis süreçlerini yönetmemizi sağlar.
 • Önceden uyarı ve tanı bildirimleri sayesinde, kullanıcının komplikasyonları operasyonları önemli ölçüde etkileyen sorunlar haline gelmeden önce ele almasına olanak tanıyan düzeltici, önleyici ve öngörücü varlık analizi çözümleri sunar.
 • Tesis kalitesinin yönetimini ve izlenmesini sağlar. Eylemler, spesifikasyonların yönetimini, kalite örnekleme tanımının ve uygulamasının yönetimini, seri durumlarının (durum/yol değişikliği) ve kalite raporlarının yönetimini içerir. Ayrıca, gerçek zamanlı SPC'yi (İstatistiksel Süreç Kontrolü) içerir ve uyarılar oluşturmak için tanımlanabilir parametrelere sahip grafikler ve kurallar kullanır.
 • Enerji yönetimi çözümleri için özel izleme ve analiz uygulamaları bulunur. Üretim verileri (üretim birimleri, vardiyalar, günler, saatler…) ile ilgili enerji tüketimi hakkında bilgi verir. Enerji, bir gider olarak değil, rekabet edebilirliğin bir bileşeni olarak ele alınır.
 • Üretim Zekâsı, satış rakamları, kârlar veya yatırımlar gibi iş verileriyle birlikte üretim süreçleri boyunca elde edilen verileri tahmin etmemize olanak tanır. En önemli yönetim düzeyi KPI'ları ile özelleştirilmiş raporlar ve panolar, işletmenize gerçek zamanlı olarak genel bir genel bakış sağlar.
 • Yapılandırılmış bilgi içeren bir veri tabanının dahil edilmesi, kullanıcıya üretim süreci boyunca elde edilen verileri analiz etmek için yeni seçenekler sunar. Bu organize veri sunumu, karar verme danışmanlığı açısından onu daha kullanıcı dostu ve verimli hale getirir.
 • Tüm modüller Web Service veya SQL Server üzerinden ERP'ye (Kurumsal Kaynak Planlaması) entegre edilebilir. Bu sayede üretim siparişleri gönderme, formül girme, malzeme listeleri oluşturma gibi işlemler yapabiliriz. Bunun yanı sıra MES-MOM sistemlerinden gönderilen siparişlerin durumu, işçilik, makine ve hammadde gibi kaynak kullanımları vb. bilgileri gerçek zamanlı olarak alabiliriz.

Özetlemek gerekirse, maliyetleri düşürebilir, kaliteyi artırabilir ve daha hızlı bir üretim için gerekli verileri elde ederek atılması gereken adımları belirleyebilirsiniz. Bu sayede üretim akışlarınızı düzenleyerek verimliliği artırabilirsiniz.

Oskon Otomasyon, MES ve MOM sistemleri ile üretim akışlarınızı inceler, işletmenizden gerekli verileri toplar ve üretiminizin daha verimli olması için gerekli aksiyonları almanızı sağlar.