Layihənin İdarə Edilməsi & Konsaltinq

Danışmanlık hizmetleri alarak hem zamandan hem de iş gücünden tasarruf edebilirsiniz.

Bizimlə Əlaqə Saxlayın

Layihənin İdarə Edilməsi & Konsaltinq

Son illər ölkəmizdə konsaltinq xidmətlərinə maraq artmaqdadır. Müəssisələr markalaşmadan marketinqə, insan resurslarından mühasibatlığa qədər bir çox mövzuda öz sahələrində mütəxəssis olan insanlardan və ya firmalardan dəstək alırlar.

Bəs konsaltinq nədir? Ən əsas formada, müəyyən bir sahədə ixtisaslaşmış şəxsin və ya insanların bilik, bacarıq və təcrübəsinin xidmət göstərdikləri müəssisəyə ötürülməsi prosesi konsaltinq adlanır. Burada ən vacib cəhət ixtisaslaşmadır. Bundan əlavə, konsaltinq xidmətləri göstərən şəxsin və ya firmanın sahib olduğu məlumatlar xidmət olunan müəssisənin sahib olduğu məlumatlardan fərqli olmalı, yenilikçi olmalı və xidmətləri alan tərəfə yeni bir şey gətirməlidir Bundan əlavə, məsləhətçilər qərəzsizlik prinsipinə uyğun olaraq xidmət göstərdikləri qurumun maraqlarını nəzərə almalı, əldə etdikləri nəticələri qurmla bölüşməli və rəhbər strategiyalar hazırlamalıdırlar.

İndiki vaxtda hər bir müəssisənin kifayət qədər mütəxəssisə malik olmaq imkanı olmadığı üçün və ya bəzi hallarda müvəqqəti ehtiyaclarını qarşılamaq üçün konsaltinq xidmətləri almağa üstünlük verə bilər. Müəssisənin ehtiyac duyduğu əsas konsaltinq xidmətləri aşağıdakı kimi sadalana bilər:

 • Proje Danışmanlığı
 • Layihə Konsaltinqi
 • Ar-Gr Konsaltinqi
 • Bilişim Konsaltinqi
 • Layihə İdarəetmə Konsaltinqi

Konsaltinq proseslərində ilk növbədə müştəri ehtiyacları müəyyən edilir. Daha sonra iş təsviri, lazım olan xidmət və bu xidmət prosesində gözlənilən həll yolları ilə bağlı qarşılıqlı razılıq əldə edilərək müqavilə imzalanır və xidmətin satın alınması prosesi başlayır. Son olaraq, müəyyən edilmiş və razılaşdırılmış işlər məsləhətçi tərəfindən müəyyən müddət ərzində həyata keçirilir və xidmətin nəticəsi hesabat şəklində menecerlərə təqdim olunur.

Layihə İdarəetmə Komponentlər,i Layihənin idarə edilməsi, layihənin uğurla başa çatması üçün çox vacibdir. Bu da, müxtəlif idarəetmə sahələrinin qarışığından ibarətdir.

Bu sahələr;

 • İnteqrasiya İdarəetmə layihə elementlərinin koordinasiyasını təmin edən prosesləri müəyyən edir. Layihənin planlaşdırılması, planın icrası, dəyişikliyə nəzarət metodları tətbiq edilir.
 • Sahənin idarə edilməsi, sahənin müəyyənləşdirilməsi, sahənin planlaşdırılması, sahənin yoxlanılması, Sahə dəyişikliklərinin yoxlanılması üsulları tətbiq olunur.
 • Zaman İdarəetmə, Layihənin zamanında bitirilməsini təmin edəcək proseslər müəyyən edilir. İş təsviri, müddət təxminləri, zaman hesablamalarının inkişafını və nəzarətini təşkil edir.
 • Xərclərin idarə edilməsi, layihənin təsdiq büdcəsi ilə layihənin tamamlanmasını təmin edəcək proseslər. Xərclərin planlaşdırılması, xərclərin qiymət hesablaması, büdcə və xərclərə nəzarət metodları tətbiq edilir.
 • Keyfiyyətin İdarə Edilməsi: Layihənin ehtiyaclarının ödənilməsini təmin etmək üçün proseslər müəyyən edilir. Keyfiyyətin planlaşdırılması, keyfiyyətin təminatı və keyfiyyətin yoxlanılması üsulları tətbiq edilir.
 • İnsan Resurslarının İdarə Edilməsi, Layihə ilə bağlı işçi qüvvəsindən daha səmərəli istifadə üçün proseslər müəyyən edilir. Təşkilati planlaşdırma, işçi heyəti və komanda qurma üsulları tətbiq edilir.
 • Əlaqə idarəetməsi layihə məlumatlarının vaxtında və düzgün istehsalı, tərtib edilməsi, paylanması, saxlanması və sistemləşdirilməsi proseslərini müəyyənləşdirir. Əlaqə planlaşdırması, məlumatların paylanması və performans hesabatı üsulları tətbiq edilir.
 • Risklərin idarə edilməsi, Layihə risklərinin müəyyən edilməsi, təhlili və həllərin həyata keçirilməsi üçün proseslər müəyyən edilir. Risklərin müəyyən edilməsi, risklərin ölçüsü, risklərin planlaşdırılması və risklərin azaldılması metodları tətbiq edilir.
 • Satınalma İdarəetmə, Layihə üçün tələb olunan məhsul və xidmətlərin satın alınması üçün proseslər müəyyən edilir. Satınalma planlaşdırması tələbin planlaşdırılması, firma seçimi, müqavilələrin idarə edilməsi, müqavilənin imzalanmasından ibarətdir.

Oskon Avtomatlaşdırma olaraq müxtəlif sahələrdə məsləhət verməklə işinizi daha səmərəli aparmaq üçün xidmətlər təqdim edirik.

Kullanıcı deneyimini geliştirmek ve web sitesi trafiğini analiz etmek için çerezleri kullanıyoruz. “Kabul Et” seçeneğine tıklayarak, web sitemizin Çerez Politikamızda açıklandığı şekilde çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.